Pilonidal Sinus (Kıl Dönmesi)

PİLONİDAL SİNUS (KIL DÖNMESİ)

Kıl dönmesi ; vücut kıllarının cilt altına girmesi sonucu oluşan, kendini bu bölgede akıntı,kaşıntı ve bazen abse oluşumuyla gösteren iltihabi bir hastalıktır. Hastalığın nedeni, net olarak bilinmemekle beraber kıl köklerinde oluşan enfeksiyonlar sonrasında ortataya çıkan küçük deliklere, vakum etkisiyle kılların yerleşmesi ve cilt altı bölgede kistik yapılar oluşturmasıdır. Genellikle erkeklerde görülmekle beraber bayanlarda da görülebilen bir hastalıktır. 15-60 yaş arasında sıklıkla görülür.

BULGULAR:

  • Ağrı (Uzun süre oturma sonrasında ve enfeksiyon sonrasında orta-ya çıkar.
  • Akıntı
  • Kaşıntı
  • Kızarıklık
  • Abse gelişimi : Şiddetli ağrı ve yüksek ateş mevcuttur. Acil tedavi gerektirir. Tedavi de absenin boşaltılması esasdır. Takiben antibiotik kullanımı ve günlük pansuman gerektirir.

YERLEŞİM BÖLGELERİ

  • Kuyruk sokumu
  • Göbek çukuru
  • Koltukaltı
  • Perine bölgesi
  • Parmak araları

TANI

Hastalığın kesin tanısı doktor muayenesi sonrasında konur. Nadir olarak görüntüleme yöntemlerine başvurulur. En yararlı görüntüleme yöntemi MR 'dır. Tanı konduğu anda tedavisi önerilir. Erken tedavi hastalığın komplike olmasını önler ve tedavi sonrası nüksleri azaltır.

TEDAVİ

Medikal Tedavi :

Kist boşluğuna cilt üzerindeki sinus dediğimiz kanallardan girilerek fenol ve gümüş nitrat gibi solüsyonların birkaç seans şeklinde verilmesi esasına dayanır. Ancak sonuçları yüz güldürücü değildir.Sık kullanılan bir yöntem değildir.

Cerrahi Tedavi:

Amaç kistin ve kanalların tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Ancak zorluk burada değil oluşan boşluğun kapatılmasındadır. Bunun için birçok cerrahi yöntem uygulanmakta ve geliştirilmektedir.

Cerrahi tedavi iki ana şekildedir:

1- Oluşan yarayı açık iyileşmeye bırakmaktır. Yaklaşık 1,5 - 3 ay iyileşme süresi vardır. Günaşırı pansuman gerektirir. Sürekli bu bölgenin tüy bakımının yapılması gerekir. Ayrıca pansumanların hekim tarafından yapılması gerekir ve bu tedavi şansını artıran bir faktördür.

2- Oluşan yaranın direkt veya flep ile ( cilt , cilt altı dokunun kaydırılması) kapatılması şeklindedir.İyileşme süresi ortalama 15gündür. Direkt yöntemde oluşan boşluk karşılıklı gelecek şekilde dikilir. Flep yönteminde ise oluşan boşluk komşu cilt,ciltaltı dokusunun bu bölgeye kaydırılarak dikilmesi ile kapatılır. Günümüzde kullanılan bir çok flep yöntemi mevcutur. Cerrah tecrübesine ve hastalığın durumuna göre uygun flep yöntemini seçer ve hastaya uygular.

KOMPLİKASYONLAR

Yara yeri enfeksiyonu

Kanama, hematom (ameliyat kesisi altında kan toplanması)

Operasyon yerinde açılma

Ciltte şekil bozukluğu ( Özellikle flep ve açık bırakma yöntemlerinde görülür)

Erken veya geç nüks (tekrar) : Nüks oranları çeşitli yayınlarda %1-30 arasında bildirilmektedir. Şunu bilmekte fayda vardır. Kıl dönmesi sonradan oluşan ve tekrarı olan bir hastalıktır. Ne kadar erken ve uygun bir cerrahi yöntemle tedavi edilirse tekrar riski o kadar azalır. Her ne kadar günümüzdeki yazılarda sıfır tekrar oranları verilse de bu tam olarak doğru değildir. Halen tıp dünyası bu sorunu çözmeye çalışmakta ve yeni yöntemler araştırmaktadır.

KORUNMA

Bu bölgenin temiz tutulması, banyo sırasında özellikle kuyruk sokumunda tüy kalmamasına özen gösterilmelidir.

Uzun süre oturmadan kaçınılması

Terleme oluşursa bölgenin kurulanması, kızarıklık ve dolayısı ile enfeksiyon riskini azaltır.

Epilasyon: Bölgenin laser ile kıldan arındırılması