doc

HEKİMLERİMİZ

Doç. Dr. Murat SALİHOĞLU

K.B.B. Hastalıkları

08/07/1971 - Gaziosmanpaşa

Medeni Durum:


Evli

Yabancı Dil:


İngilizce

Eğitimi:


1989–1996 GATA Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

1999-2002 Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitimi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul, Türkiye

2011-2015 Yardımcı Doçent, Başasistan, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul, Türkiye

2013 Yurtdışı Staj Tahsili Eğitimi, İleri Temporal Kemik Cerrahisi, Kohlear İmplantasyon Eğitimi ve Klinik Laboratuvarında Araştırma Görevlisi. Kulak Burun Boğaz Bölümü, Iowa Üniversitesi, Iowa, Amerika Birleşik Devletleri (ABD).

2015- Doçent, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul, Türkiye 

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:


Burun ve Sinüs Hastalıkları Tedavisi

Uykuda Nefes Kesilmesi ve Horlama Tedavisi

Ses Hastalıkları

İşitme Kaybı ve Kulak Hastalıkları Tedavisi

Tükürük Bezi Hastalıkları

Baş ve Boyun Bölgesi Tümör ve Kitlelerinin Tedavisi

Tat ve Koku Bozuklukları, Allerji Hastalıkları

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:


ECRO (European Chemoreception Research Organization)

TKBBV (Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi Vakfı)

TTB (Türk Tabipler Birliği)

Tat ve Koku Araştırmaları Derneği

Araştırmalar ve Yayınlar:


(1) 35 adet (Science Citation Index), SSCI (Social Sciences Citation Index) ve AHCI ( Arts & Humanities Citation Index ) kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka sunumları, derleme ve Araştırma Makalesi.

(2) 15 adet SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Sciences Citation Index) ve AHCI ( Arts & Humanities Citation Index ) kapsamındaki dergiler dışında yabancı dergilerde yayınlanan vaka sunumları, derleme ve Araştırma Makalesi.

(3) 22 adet Türkçe dergilerde yayınlanan vaka sunumu, derleme ve Araştırma Makalesi

(4) 41 adet Uluslararası kongrelerde sunulan, dergi özel sayılarında / kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmış bildiri

(5) 12 adet Ulusal kongrelerde sunulan, dergi özel sayılarında/kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmış bildiriler

Katıldığı Sempozyum ve Kongreler


Yurtdışı Eğitim ve Araştırma, İleri Temporal Kemik Cerrahisi Eğitimi. Research Fellow in Otology, The University of Iowa Carver Collage of Medicine, December 2013-June 2014, Iowa City, USA

Smell and Taste 06 (Course and Demonstration), November 2014, Dresten- Germany

Smell and Taste 07 (Course and Demonstration), October 2015, Dresten- Germany

Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 9 Eylül Üniversitesi, 30-31 Mart 2007, İzmir

Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 9 Eylül Üniversitesi, 23-24 Mart 2009, İzmir

Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 9 Eylül Üniversitesi, 20-21 Mart 2010, İzmir

ABR Cihazı Kullanım Eğitimi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 01-05 Şubat 2010, İstanbul

Kulak Cerrahisi ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, GATA Tıp Fakültesi Hastanesi, 26 Nisan-7 Mayıs 2010, Ankara

Kulak Cerrahisi ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, GATA Tıp Fakültesi Hastanesi, 30 Nisan-11 Mayıs 2007, Ankara

Uzman Tabip Mesleki Tabip Mesleki Gelişim Eğitimi Kursu, GATA Tıp Fakültesi Hastanesi, 11-22 Şubat 2008, Ankara

Temel Uyku Tıbbı Kursu, Türk Uyku Tıbbı Derneği, 12-16 Ocak 2009, İstanbul

Eğitim Becerileri kursu, GATA, 11-15 Haziran 2012, Ankara

Ölçme Değerlendirme Kursu, GATA, 18-22 Haziran 2012, Ankara

Temel Biyoistatistik Kursu, GATA, 27 Kasım 2011, Ankara

Temel Otolojik Cerrahi Kursu, 17-18 Nisan 2012, GATA Ankara KBB Anabilimdalı Başkanlığı, Ankara

Temel Epidemiyoloji Kursu, 4-8 mart 2013, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı, İstanbul

VII nci Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Kullanım Kursu, 21 Kasım-02 Aralık 2011, GATA AR-GE Merkez Başkanlğı, Ankara

Medikal Estetik Uygulama Sertifikası, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 25 Haziran-15 Ağustos 2005, Nets Medikal Estetik Merkezi, İzmir

Askeri Sağlık Kurumlarında Yöneticilik Eğitimi, GATA Tıp Fakültesi Hastanesi, 19-23 Mart 2012, Ankara

İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifikası, Türk Tabipler Birliği, No: IHTE-1141/07, İzmir

3. Ulusal Rinoloji Kongresi, 21-25 Nisan 2007, Bodrum

29. Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya

Rhinology World 2009 Congress, 16-19 Nisan 2009, Pennsylvania, USA

Otology- Nöroootology Derneği Vertigo Semineri IV, 17 Mart 2012, İstanbul

9. Uluslararası KBB ve BBC Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara

4. Dokuz Eylül KBB Günleri Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2010, İzmir

The 29th Politzer Society Meeting, 14-17 November 2013, Antalya

KBB BBC Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 23-24 Eylül 2011, İstanbul

Baş Dönmesi Olan Hastalarda Tedavi Yaklaşımları Semineri, Otoloji ve Nörootoloji Okulu, 23 Mart 2013, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi KBB Anabilimdalı Başkanlığı, İstanbul

7 nci Ulusal Larengoloji Kongresi, 27-28 Eylül 2013, Florence Nightingale Çağlayan Hastanesi Toplantı Salonu, İstanbul

35. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 03 Kasım 2013, Antalya. (Not: TKBBV Eğitsel Kurs Programında “Koku Testleri ve Koku Duyusunun Değerlendirilmesi” kurs eğitmeni.

5. Solunum Zirvesi Kongresi, 12-16 Haziran 2013, Ordu (Not: Solunum zirvesi bilimsel programında “Koku Testleri” konusunda konuşmacı.)

Mesleki Deneyim:


1997-1999 Revir Baştabipliği, Tunceli

1999-2002 Kulak Burun Boğaz Asistanı, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul, Türkiye

2002-2004 Asker Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servis Şefi, Girne, Kıbrıs

2004-2011 Asker Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servis Şefi, Hatay, İzmir

2013-2014 Yurtdışı Eğitim ve Araştırma, İleri Temporal Kemik Cerrahisi Eğitimi. Research Fellow in Otology, The University of Iowa Carver Collage of Medicine, December 2013-June 2014, Iowa City, Amerika Birleşik Devletleri (USA)

2014-2016 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Başasistan, Servis Şef Yardımcısı, İstanbul, Türkiye

Ekim 2016-Delta Hospital