Kinesiotaping (bantlama)

Kinesiotaping (bantlama)

Kinesiotaping, bel-boyun ve sırt ağrıları gibi çok sık rastlanan sağlık problemleri yanında ortopedik ve nörolojik problemler ile cerrahi sonrasında da kullanılabilen bir tedavi seçeneğidir.

Kinesiotaping yaklaşık 25 yıl önce Japonya’da geliştirilmiş fakat Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda tanınmış özel bir bantlama yöntemidir.

Kinesiotaping bantlama yöntemi hastanemizde sertifikalı uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Kinesiotaping uygulamalarının temelde iki amacı vardır:
 

• Ağrısız ve daha kolay hareket edebilmeyi sağlamak,

• Yumuşak dokuda iyileşmeyi desteklemektir.
 

Bantlama bir tedavi yöntemi olarak, uzun yıllar fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında tercih edilmiştir. Özellikle sporcu sağlığı ve koruyucu yaklaşımlar alanında bilinen bu tedavi şekli pek çok farklı malzeme ile uygulana gelmiştir. Kinesiotaping bantlama yöntemlerinden biri olmakla beraber , bu yöntemde benzerlerinden farklı olarak esnek ve uzun süre cilt üzerinde kalabilen özel bantlar kullanılmakta ve bu bantlar özel tekniklerle, farklı amaçlar doğrultusunda uygulanmaktadırlar.
 

Bu Bantlama Yönteminin Etkileri Nasıl Oluşur?

Vücutlarımız hareket etmek üzere tasarlanmıştır  ve bu hareketin temel unsurları sinir sistemi ile kas-iskelet sistemidir.Kaslar,iskelet dokusuna yapışmış halde bulunur ve normal koşullarda kasılıp gevşeme yolu ile hareketi doğururlar.Eğer bir kas çok uzun süre gevşemeksizin çalışmak durumunda kalır ya da kapasitesinin üzerinde çalışma durumunda kalırsa kas dokusunda küçük ya da büyük boyutta yaralanmalar oluşur.Oluşan bu yaralanmaların neticesinde oluşan yangılı /iltihabi durum cilt ile kas dokusu arasındaki bölgede baskıya neden olur ve bu basınç lenfatik akıma engel oluşturur.Dokularda oluşan bu baskı deri altında yer alan ve ağrı duyusunu yaratan sinir uçlarını uyararak kişide ‘’ağrı ve rahatsızlık hissi’’ uyandırır.Bu tip ağrılar kas ağrısı ya da miyalji olarak adlandırılmaktadır

KINESIO TEX TAPE teorik olarak, cildi yukarı kaldırıp deri ile kasların arasındaki boşluğu arttırmakta ve bölgede yaralanma ya da hastalık sonucu oluşan baskıyı hafifletmektedir.Yaralanma bölgesindeki baskının azalması bölgedeki kan dolaşımın artışı ile sonuçlanmaktadır.Azalan gerginlik ve hassasiyet neticesinde deri altında var olan ağrı alıcılarının uyarılması önlenmiş olur ve ağrısız hareket imkanı sağlanmış olur.Kinesiotaping Tekniğinin temel amacı ağrısız harekete destek olmak ve bu yolla iyileşmeyi hızlandırmaktır.
 

Kinesiotaping Hangi Problemlerde Kullanılır?

 

• Akut Subakut Kronik travmatik durumlar

• Ayak, ayak bileği yaralanmaları

• Ligoment, tendon ve kas yaralanmaları 

• Mekanik patellar patolojiler  ve ACL ( ön çapraz bağı), Meniskopati

• İmpengement Sendromları

• Fibromiyalji ve miyofosial ağrı sendromları

• Tuzak nöropatiler, Karpal tünel Sendromları (KTS)

• Epikondilitler(tenisci dirseği-golfcü dirseği)

• Bel ve boyun ağrıları (bel fıtığı, boyun fıtığı)

• Ödem tedavisi

• İnsizyon(skar doku) tedavisi

• Düşük ayak-düşük el tedavisi

• Sporcu yaralanmaları-yaralanmaların önlenmesi

• Kontraktür

• Brachial plexus yaralanmaları

• Noktasal ağrılar, sacroiliak eklem disfonksiyonu

• Facial paralizi(yüz felci)

• Tendinit, tenosnovit, bursit

• Propiroseptit(duyu eğitimi)

• Obezite