Hemoroid (Basur)

                                           HEMOROİD (BASUR)


Hemoroid, anal bölgedeki toplar damarların  genişlemesi sonucu oluşur. Bu bölgede şişlik ve morluk şeklinde ortaya çıkar. Zaman zaman kanama, akıntı, ağrı ve kaşıntı oluşur. Anal spazm sonucu  kan dolaşımı bozulursa  tromboze  olur.  Yani içerisindeki kan pıhtılaşır.  Bu çok ağrılı bir durumdur. Acil tedavi gerekebilir. Hemoroid veya basur sorunu olan kişilerin bir Genel Cerrahi Uzmanı’na başvurmaları gereklidir. 
        
Genellikle kabızlık , dışkı düzensizliği ve herediter (ailesel) faktörler  oluşumunda  ön plandadır.  Hemoroidli hastaların  çoğunda  kabızlık vardır ve ailede bir çok hemoroidli hasta olduğu bilgisi alınır. 
Kadın ve erkek arasında eşit oranda görülür. Hemoroid her yaşta insanlarda görülebilmektedir. Genellikle  45-65 yaş  insanlarda   daha yaygın olarak görülmektedir. 
Anatomik ve klinik duruma göre hemoroidler dört dereceye

1.derece hemoroid : Anüsten dışarı çıkmayan hemoroidlerdir. Anüsten kanama şikayeti ile kendini belli ederler. Ancak anoskop denen cihaz ile içeri bakılması sonrasında hemoroid tanısı  konur.

 2.derece hemoroid : Defekasyon ve ıkınma ile anüsten dışarı çıkan ve kendiliğinden geri çekilen hemoroidlerdir.

3.derece hemoroid : Defekasyon  sonrasında anüsten dışarı çıkan  ve ancak el ile geri itilebilen hemoroidlerdir.

   

4.derece hemoroid :  Anüsün sürekli dışında  olan  ve  geri  itilemeyen hemoroidlerdir.

NEDENLER :

Asıl etken pelvik ve anal bölgedeki kan basıncının artmasıdır.Sürekli yüksek basınç nedeniyle bu bölgedeki damarlar kademeli olarak genişleyerek hemoroidlere yolaçar.

-Kabızlık

-Dışkı düzensizliği (sık dışkılama, ishal atakları gibi)

-Heredite (Ailesel faktörler)

-Şişmanlık

-Prostatizm (Prostat büyümesi)

-Gebelik (Karın içi basınç artışı nedeniyle anal bölgedeki damar basıncı artar)

-Over tümörleri

-Rektosigmoid tümörler

-Portal Hipertansiyon

-Siroz

-Alkol alışkanlığı

-Radyoterapiye bağlı pelvik fibrozis

TANI:

Hekim muayenesi ile tanı konur. Bu bölgede hemoroidler ile karışabilecek hastalıklar ayırıcı tanıda önem taşır.

İnspeksiyon : Görerek muayene

Rektosigmoidoskopi : Bu bölgenin kamera ile incelenmesi

TEDAVİ:

Hemoroidlerin tedavisi medikal (ilaç tedavisi) ve cerrahi olarak yapılır.

Medikal Tedavi:

Uygun diyet ile beslenme, bol posalı yiyecekler ve laktasifler ile dışkının yumuşatılması, anestezik ve steroidli krem ve fitiller ile semptomların giderilmesine çalışılır. Kanama ve diğer semptomlar yaklaşık olarak 4 - 6 hafta arasında kaybolabilir. Tromboze hemoroidler 10 ile 15 gün arasında çözünürler. Ancak hemoroidektomi gerekebilir. Medikal tedavi tüm hemoroidlerin % 85 'inde uygundur. 5 yıllık % 20-25 rekürrens oranı mevcuttur. 

Cerrahi tedavi:

Minimal İnvaziv Cerrahi Yöntemleri:

1- Band Ligasyon : Bu tekniğin prensibi her bir ana hemoroid üzerine lastik band uygulamasıdır. %90' ı uygulama sonrasında semptomsuzdur. % 5'inde kanama,% 5'inde ilk 48 saatte ağrı ortaya çıkar.

2- Sikleroterapi : Hemoroidlerin hemen üzerine submukozaya skleroze eden ajanların enjekte edilmesi şeklinde uygulanır. İşlem sonrasında ağrı kanama, üretrit ve idrar retansiyonu oluşabilir.

3- Fotokoagülasyon : Fotokoagülatör prob ile her bir hemoroidin üzerine mukozaya uygulanır. Tedavi sonrasında beyaz yanık sahası oluşur. Bandligasyon ve sikleroterapiye göre daha ağrılıdır ve daha etkisizdir.

4- Kriyodestrüksiyon : Sıvı azot veya nitröz oksid probu kullanılarak uygulanır . Hemoroid üzerinde fibrozise neden olur . Mukus deşarjının yüksek sıklığından dolayı kullanılmamaktadır.

5- Anal dilatasyon : Ağrı ve kanama ile birlikte yüksek anal basınçları olan hastalarda uygulanır.

6- Laser hemoroidektomi : İkinci derece hemoroidler için uygundur. Reaksiyoner hemoraji riski yüksektir.

7- Sütür ligasyon : Küçük ikinci derece hemoroidler için uygundur.

Cerrahi Eksizyon:

Genellikle 3. - 4. derece hemoroidler için kulllanılır. Anal bölgede genişlemiş damar üzerindeki mukoza ile beraber tam olarak çıkarılır. Bu derece hemoroidler için en uygun ve sonuçları en iyi olan tedavi yöntemidir.

Klasik cerrahi eksizyon : Açık ve kapalı olarak uygulanan iki yöntem mevcuttur. Açık hemoroidektomi de çıkarılan hemoroidin zemini açık bırakılır. Kapalı hemoroidektomi ise bu bölge eriyen bir dikiş ile sütüre edilir.

Longo stapler Yöntemi : Bu yöntem ileri derecede prolabe hemoroidler için uygundur. Anal kanalda hemoroidlerin proximalinde uygulanır. Belirli bir miktar mukoza çıkarıp birleştirme yöntemidir. Bu şekilde hemoroidlerin içeri çekilerek kaybolması amaçlanır. Ağrı, kanama, fistül, kalıcı ağrı başlıca komplikasyonlarıdır.

Harmonic scalpel ile hemoroidektomi : Bu yöntem ultrasonografik teknolojiyi kullanan bir cihaz ile hemoroidlerin çıkarılması yöntemidir. Kesme ve kanama kontrolünü aynı anda yapar. Bunu bu bölgede proteinleri denatüre ederek yapar. Elektrik enerjisi kullanılmaz. Laser ve elektrokotere göre daha az ısı kullanır ve uygulanan alanda daha az yanık oluşturur. Düşük sıcaklıklarda pıhtılaşmayı yaparak kanamayı kontrol eder. Belli bir noktaya uygulanır ve bu yüzden yan cerrahi sınırda minimal doku hasarı oluşturur.

Kanamaya yol açan büyük hemoroidlerin çıkarılmasında kullanışlı bir yöntemdir. Operasyon süresini kısaltır. İşlem sonrasında ağrı ve kanama daha az olur. İyileşme süresi daha kısadır.

Operasyon sonrasında hastalara analjezik,laktasif (dışkı yumuşatıcı) ilaçlar verilir. Sıcak suya oturma banyoları tavsiye edilir. Tuvalet sırasında ağrı, yanma ve kanama olabileceği uyarısında bulunulur. Tuvalette mümkün olduğunca ıkınılmaması tavsiye edilir.Operasyon sonrasında enfeksiyon nadir görülmekle beraber dikkatli olunmalıdır.Ateş,akıntı ve şiddetli ağrı oluşması durumunda kontrole gelinmesi önerilir. Ateş ve şiddetli ağrı enfeksiyon belirtisidir. Antibiotik tedavisi gerektirir.Abse gelişmesi durumunda cerrahi girişim uygulanabilir.

Son yıllarda harmonic scalpel ile hemoroidektomi başarı ile ile uygulanmaktadır. Tecrübelerimiz hasta uyumu ve memnuniyeti açısından bu yöntemin etkin olduğunu göstermektedir. Ameliyat sonrası takiplerde hasta yakınmalarının çok az olduğu gözlenmektedir Ağrı açısından oldukça memnuniyet verici bir yöntemdir.