Gebelik ve Doğum

GEBELİK ÖNCESİ

Hamilelik öncesi kontrolün amacı; anne adayının varolan risk faktörlerini belirlemek, gereken tıbbi önlemleri almak ve bu risk faktörleri kontrol altına alındıktan sonra gebeliğin oluşmasını sağlamaktır.

Hamilelik planlanmaya başladığı andan itibaren folik asit kullanımı önerilir. Folik asit kulanımı gebe kalmadan 3 ay önce başlanmalıdır.

Gebelik öncesi smear testide yapılarak rahim ağzındaki patolojiler araştırılmalıdır.

 

GEBELİKTE RİSK FAKTÖRLERİ

Hipertansiyon, diyabet, epilepsi, guatr gibi kronik hastalıklar,

Miyom, over kisti, enfeksiyon,

Kötü beslenme alışkanlıkları,

Sigara, alkol ve ilaç kullanımı ( madde bağımlılığı),

Önceki gebeliklerde yaşanmış komplikasyonlar ( dış gebelik, düşük, anomali doğum, akraba evlilikleri)

Bebeğin kalp atışı görüldükten sonra yapılan tetkikler,

Tam kan/ Tam İdrar

Anne ve babanın kan grupları

Açlık kan şekeri/ Üre/ Kreatinin

TSH/ FreeT4

ALT/ AST

Rubella (kızamıkçık)

Sitomegali virüs (CMV)

Toksoplazma enfeksiyonu testleri ( IgG- IgM)

Rubella (Kızamıkçık- IgG- IgM)

CMV (IgG- IgM)

Hbs Ag/ Anti HCV

Anti HIV 1-2/ VDRL

 

•Özel durumlarda PT- PTT- Anti Kardiyolipin IgG - IgM- Hemoglobin elekktroforezi ve diğer tetkikler istenebilir.

 

İlk gebelik muayenesi:

İlk adet gecikmesini takiben yapılan idrarda veya kanda gebelik testinin pozitif çıkması ile, 6-10 gebelik haftaları arasında

•Rutin jinekolojik muayene ve PAPS testi alınması

•Transvaginal ultarasonografi ile gebeliğin saptanması kalp atışlarının görülmesi ve gebeliğin adet tarihi ile büyüklüğünün doğrulanması

İkinci gebelik muayenesi:

• 11-14 hafta arasında ense kalınlığı ölçümü ve nazal kemik tespiti.

• İkili test yapılması ve Down sendromu riskinin saptanması. Yüksek risk saptanması durumunda CVS- Koryon vıllus biopsisi işlemi ile kromozom analizi yapılması.

•Ense kalınlığı yüksek bulunan durumlarda 22-24 haftada fetal ekokardiyografi

Üçüncü gebelik muayenesi:

•16-20 haftalar arasında; Nöral Tüp Defekti- Spina bifida gibi anomaliler AFP tarama testi ve rutin ultrasonografi ile fetus sağlığının doğrulanması

•18-23 haftalar arasında anomali taraması amacı ile Ayrıntılı Ultrasonografi-Dört Boyutlu Ultrasonografi incelemesi

•22-24 haftalar arasında Fetal ekokardiyografi incelemesi

•Erken Doğum Eylemi riski saptanması amacı ile Servikal uzunluk ölçümü

Dördüncü gebelik muayenesi:

•24-28 haftalar arasında 50 gr Şeker yükleme testi, Şeker takipleri, Hipertansiyon ve kilo artışının kontrol edilmesi

•Kan uyuşmazlığı durumunda İndirect Coombs testi ve RhoGAM uygulaması

Beşinci gebelik muayenesi:

•32-34 haftalar arasında; fetal büyümenin takibi-Gelişme geriliği saptanması halinde Dopler Ultrasonografi incelemesi

•Rutin Tam Kan ve Tam idrar tahlillerinin tekrarlanması

Altıncı gebelik muayenesi:

•36-40 hafta arasında; haftalık olarak NST işlemi ile fetal iyilik halinin takip edilmesi ve Ultrasonografi takipleri ile bebek büyüklüğünün ve Amniotik sıvı miktarının izlenmesi

•Doğum bulgularının takip edilmesi ve doğum hakkında bilgilendirme görüşmeleri

 

Hiçbir şey yiyemeyecek kadar bulantı ve kusma,

Ateş,

El ve ayaklarda şişme,

Şiddetli başağrısı,

Görmede bozulma, bulanık görme,

Sık idrar, idrar yaparken yanma, ağrı Ya da idrarda kan görülmesi,

Solunum güçlüğü, sık soluma,

Kanama,

Doğum zamanından erken kasılma ve ve karın ağrısı,

Suyun erken gelmesi,

Bebek hareketlerinin hissedilmemesi gibi durumlardan birinin görülmesi durumunda muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

 

 

DOĞUM

Doğum normal şartlarda 38-40. haftalar arası olur. Ancak gebelerin % 10'unda erken doğum gözlenmektedir.

Doktorun yönlendirmesi ya da daha önceki doğumunu sezeryan ile yapmış olan hastalar için sezeryan 38-39 haftalar arası planlanır. Sezeyandan bir gece önce saat 24:00 sonrası hiçbirşey yenilip içilmemelidir.

 

Kanlı sümüksü vajinal akıntı (nişan)

20 dakikada bir veya daha sık gelen ağrılı kasılmalar

Suyun gelmesi gibi belirtilerden birisinin olması durumunda muhakkak sağlık kuruluşuna başvurunuz.

 

NORMAL DOĞUM

Bebeğin vajinal yolla doğmasıdır. Doğum ağrılarının rahim ağzını açması ile doğum vajinal yolla gerçekleşir. Doğum ağrıları rahimdeki kasılmalardır. Bu kasılmalar rahmi açar ve ve sonrasında bebeği dışarı iter.

 

EPİDURAL ANESTEZİ İLE AĞRISIZ DOĞUM

Epidural anestezi, vücudun istenen bölgesinde ağrı duyusunu durdurmaya yönelik bölgesel uygulanan bir anestezi şeklidir. Epidural anestezinin amacı, tüm duyuların kaybı olan genel anesteziden farklı olarak, sadece ağrı duyusunun durdurulmasıdır. Epidural anestezi, alt omurga seviyesinden çıkan sinir liflerini bloke ederek, vücudun alt yarısında duyu azalmasına sebep olmaktadır.

 

SEZARYEN

Sezaryen doğum, annenin karın bölgesinde kesi açılarak cerrahi operasyonla bebeğin dünyaya getirilmesidir. Normal doğumun çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleşemediği durumlarda hekimin isteğiyle sezaryen doğum gerçekleştirilir.