EMG nedir ?

EMG nedir ? 


Vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel bir yöntemle izlenmesidir. Hastayı rahatsız etmeyecek şiddette elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ve kasların da bu elektriği deşarjla ortaya çıkardıkları potansiyeller ölçülmektedir.

EMG hangi durumda gereklidir ?

  • Sinir yaralanmaları
  • Sinir sıkışmaları
  • Bel ve boyun fıtıkları
  • Kol ve bacaklarda uyuşma ve yanma tarzında ki tablolar
  • Yüz felçleri
  • Sinirlerin fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi (Şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklar)
  • Kas hastalıklarının teşhisi
  • Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıklarının teşhisi için yapılmaktadır.

 

EMG ile sinir incelemesinde, baş, kollar, bacaklar ve beden üzerindeki çevresel sinirlerin normal fonksiyonlarını yerine getirip getirmediği araştırılmaktadır. Bu yöntemde duysal sinirler ve motor sinirler ayrı ayrı incelenmektedir. His sinirleri çevreden gelen temasları hissetmeyi sağlamaktadır. Hareket sinirleri  ise beyinden ya da omurilikten gelen hareket emirlerini kaslara ileterek kasların kasılmasını, böylece hareketi test etmeyi sağlamaktadır.