EEG nedir ?

EEG nedir ?


Beyindeki sinir hücreleri tarafından üretilen elektriksel faaliyetin kağıt üzerine beyin dalgaları halinde yazdırılması yöntemidir. 

Hangi durumlarda gereklidir ?
Beynin normal elektriksel faaliyeti başta epilepsi(sara hastalığı) olmak üzere pek çok durumda bozulmaktadır. EEG’yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi ile bu bozukluğun yeri ve şekli hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Epilepsi dışında birçok sinir hastalıklarında, baş ağrılarının nedenlerinin araştırılmasında, beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde de EEG tetkikine başvurulmaktadır.

Özellikle bayılma vakalarının sebeplerinin araştırılmasında, epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin saptanmasında tedaviyi belirleyecek olan inceleme yöntemi EEG’dir.

EEG çekimi nasıl yapılır ?
Beynin elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük metal elektrodlar aracılığıyla EEG aletine iletilir ve veriler bilgisayara kaydedilir.
Çekim sırasında hastaya elektrik verilmesi söz konusu değildir ve hasta herhangi bir ağrı hissetmez.
Parazitsiz, kaliteli bir kayıt alabilmek için hasta çekim sırasında aksi istenmedikçe gözlerini kapalı, çene ve boyun kaslarını gevşek tutmalı, olabildiğince hareketsiz durmalıdır.