Diş Tedavi

Acil Tedavi

Diş ağrıları genellikle 3 tür sebepten meydana gelir.

  • Yemek artıklarının diş çürüğünün boşluk kısımlarına yerleşip burada ürettiği asitle diş sinirlerini etkilemesi sonucunda diş ağrısı oluşur.
  • Herhangi bir tedavisi yapılmayan ilerlemiş diş çürükleri sonucu diş ağrısı oluşur.
  • Çene kemiği ve dişte fiziksel travma sonucu oluşan yaralanmalar çene kemiğinde ve dişte ağrı meydana getirir.

Diş Dolguları

Henüz diş sinirine ulaşmamış diş çürüklerinin temizlenip diş dolguları ile restore edilmesi gereklidir. Dişin yerine, fonksiyonuna, diş boşluğunun seviyesine ve konumuna göre yapılacak olan diş dolgusu materyaline karar verilir. Bunlar:

  • Amalgam Diş Dolguları (Metal renkte dolgular)
  • Kompozit Diş Dolguları (Diş rengindeki dolgular)

Eski Dolgular

Amalgam dolguların ortalama ömrü kompozit dolgulardan daha uzun sürelidir. Ancak çiğneme ve öğütme işlemi sırasında diş yüzeyindeki restorasyonlarda aşınmalar meydana gelir. Herhangi bir ağrı olmasa dahi eski restorasyon ve dolgular düzenli olarak kontrol ettirilmelidir.

Kanal Tedavisi

Diş hekimliğinde ana amaç doğal dişlerin ağızda tutulmasını sağlamaktır. Bunu sağlayabilmek içinde diş özü (pulpa) canlı tutulmalıdır. Ancak bazen bu pek de mümkün olmaz. Böyle durumda da kök-kanal tedavisi yapılır. Kök-kanal tedavisinde diş özü genişletilir, temizlenir, ilaçla tedavi edilir ve dolgu maddesi ile doldurulur. Kanal tedavisi gereken diş çürüklerine gerekli tedavi yapılmadığı takdirde diş çekilmek zorunda kalınabilir. Düzenli ve doğru ağız ve diş bakımı yapılırsa kanal tedavisi yapılmış olan diş ömür boyu kullanılabilir.