Anal Fissur

ANAL FİSSUR

Tuvalet sırasında oluşan ağrı ve açık renkli kanama ile kendini belli eder. Genellikle, defekasyon sırasında yırtılma hissi vardır. Takiben 3 - 4 saat süren ağrı oluşur. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden fazladır. % 58 kadınlarda % 42 erkeklerde görülür.

                        

BAŞLICA NEDENLERİ:

Primer nedenler:

Kabızlık

Postpartum (doğum sonrası): Sıklıkla vaginal doğum sonrasında oluşur.

Diare

Sekonder nedenler: (Hastalıklara bağlı nedenler)

Chron hastalığı: Ağrısız

Anal tüberküloz:Ağrısız

AİDS: Ağrı, inkontinans(dışkı kaçırma), sepsis

TANI:

Anal inspeksiyon ile konur. Anal bölgede; kadınlarda anterior (ön) , erkeklerde posterior (arka) kısımda skin tag(cilt çıkıntısı) ve anal ülser görülür.

MEDİKAL TEDAVİ:

Kronik anal fissurun % 40 kadarı medikal tedavi ile iyileşir. Ancak tekrar sıktır. Tedavi bırakıldığında genellikle şikayetler yine başlar. Tedavide laktasif (dışkı yumuşatıcı) ilaçlar, sıcak su oturma banyoları,anestezik ve steroidli kremler kullanılır. Anal temizlik önerilir. Uygun diet ve bol su alımı çok önemlidir.

CERRAHİ TEDAVİ:

Amaç anal kanaldaki aşırı aktiviteyi ve basıncı azaltmaktır. Anal dila-tasyon ve sfinkterotomi ile bu sağlanmaya çalışılır.

  1. Anal dilatasyon
  2. Lateral internal sfinkterotom
  3. Açık sfinkterotomi

Operasyon sonrasında hastalara laktasif ilaç kullanımı,analjezik,sıcak su oturma banyoları önerilir. Tuvalette ıkınmama konusunda uyarılır.Başlangıçta dışkılama sonrasında hafif ağrı, kanama,akıntı olabilir. Tedavi ortalama 2-3 hafta da tamamlanır. Hastaların %3-5' inde inkontinans (gaz kaçırma) ortaya çıkar. Genellikle geçicidir ve 2-3 ay sürer. Cerrahi tedavi sonrasında hastaların % 95'inde problem yaşanmaz.